Sơ bộ xuất nhập khẩu hàng hóa của VN từ ngày 16/7/2017 đến ngày 31/7/2017

Sơ bộ xuất nhập khẩu hàng hóa của VN từ ngày 16/7/2017 đến ngày 31/7/2017

Sơ bộ xuất nhập khẩu hàng hóa của VN từ ngày 16/7/2017 đến ngày 31/7/2017
Vinanet - Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2017 (từ 16/7/2017 đến 31/7/2017) đạt  gần 18,40  tỷ USD,  tăng 10,3% tương ứng tăng hơn 1,71 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2017.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2017 (từ 16/7/2017 đến 31/7/2017) đạt  gần 18,40  tỷ USD,  tăng 10,3% tương ứng tăng hơn 1,71 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2017. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong kỳ đạt kim ngạch hơn 11,75 tỷ USD, tăng 10% tương ứng tăng 1,07 tỷ USD so với nửa đầu tháng 7/2017.
Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 7/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng/2017 đạt hơn 233,13 tỷ USD, tăng 21,1% tương ứng tăng hơn 40,67 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 151,98 tỷ USD, tăng 23,1% tương ứng tăng 28,55 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.
Trong kỳ 2 tháng 7/2017 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 429 triệu USD, nên cán cân thương mại hàng hóa cả nước 7 tháng/2017 thâm hụt gần 2,53 tỷ USD, bằng 2,2% kim ngạch xuất khẩu.
Về xuất khẩu:
Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2017 đạt hơn 9,41 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng hơn 1,16 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng7/2017.
Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 7/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 7/2017 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 34,7%, tương ứng tăng 158 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 7,5%, tương ứng tăng 110 triệu USD; giày dép các loại tăng 18,4%, tương ứng tăng 110 triệu USD; sắt thép các loại tăng 139,3%, tương ứng tăng 108 triệu USD;… Ở chiều ngược lại, tàu thuyền các loại  giảm 77,3%, tương ứng giảm 42 triệu USD; xăng dầu các loại  giảm 36,1%, tương ứng giảm 13 triệu USD; …
Như vậy, tính đến hết tháng 7 năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 115,3 tỷ USD, tăng 18,8% tương ứng tăng hơn 18,21 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2016.
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 7 tháng/2017 so với 7 tháng/2016
 
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 7/2017 đạt gần 6,47 tỷ USD, tăng 13,5% tương ứng tăng 769 triệu USD so với kỳ 1 tháng 7/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2017 của nhóm các doanh nghiệp này lên  hơn 81,09 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 70,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Về nhập khẩu:
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2017 đạt hơn 8,98 tỷ USD, tăng 6,5% (tương ứng tăng 547 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 7/2017. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 7/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 7/2017 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 30,7%, tương ứng tăng 159 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 29,6%, tương ứng tăng 75 triệu USD; sắt thép các loại tăng 21%, tương ứng tăng 60 triệu USD; phân bón các loại tăng 113,6%, tương ứng tăng 54 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,8%, tương ứng tăng 54 triệu USD;… Trong khi đó, kim loại thường khác giảm 20%, tương ứng giảm 50 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 31,2%, tương ứng giảm 31,2%, tương ứng giảm 40 triệu USD; than đá giảm 29,3%, tương ứng giảm 25 triệu USD; quặng và khoáng sản khác giảm 32,8%, tương ứng giảm 17 triệu USD…
 
Như vậy, tính đến hết tháng 7/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 117,83 tỷ USD, tăng 23,6% (tương ứng tăng hơn 22,46 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 7 tháng/2017 so với  7 tháng/2016
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 5,28 tỷ USD, tăng 6,1%  tương ứng tăng 304 triệu USD so với kỳ 1 tháng 7/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong 7 tháng/2017 đạt gần 70,89 tỷ USD, tăng 27,2% tương ứng tăng gần 15,17 tỷ USD so với 7 tháng/2016.
Nguồn: custom.gov.vn

Cập nhật: 10/08/2017 4:05:55 CH Lượt xem: 719
Chat trực tuyến