Xuất khẩu hóa chất: tăng trưởng mạnh nhất ở thị trường Indonesia

Xuất khẩu hóa chất: tăng trưởng mạnh nhất ở thị trường Indonesia

Xuất khẩu hóa chất: tăng trưởng mạnh nhất ở thị trường Indonesia
Vinanet - Xuất khẩu hóa chất sang thị trường Indonesia, mặc dù đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng kim ngạch, đạt 22,73 triệu USD nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng rất mạnh 502,7%.

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hóa chất của Việt Nam ra nước ngoái trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng 23,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016, đạt 568,55 triệu USD.
Trong số 14 thị trường xuất khẩu hóa chất chủ yếu của Việt Nam, thì có 2 thị trường đạt kim ngạch trên 100 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, đó là Nhật Bản và Ấn Độ. Trong đó, xuất khẩu sang Nhật Bản chiếm 25,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hóa chất của cả nước, đạt 143,33 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu hóa chất sang thị trường Ấn Độ chiếm 17,9%, đạt 101,7 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 14,9%, đạt 84,81 triệu USD, tăng 47,6%.
Xuất khẩu hóa chất của Việt Nam sang đa số các thị trường trong 6 tháng đầu năm đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó đặc biệt chú ý là xuất khẩu sang thị trường Indonesia, mặc dù đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng kim ngạch, đạt 22,73 triệu USD nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng rất mạnh 502,7%; Bên cạnh đó, xuất khẩu sang một số thị trường cũng tăng mạnh như: xuất sang Hàn Quốc tăng 53,2%, đạt 20,7 triệu USD; sang Trung Quốc tăng 47,5%, đạt 84,8 triệu USD.
Chỉ có 3 thị trường xuất khẩu bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đó là: Italia giảm 24%, đạt 8,2 triệu USD; Hoa Kỳ giảm 23,4%, đạt 17,09 triệu USD; Philippines giảm 20,2%, đạt 7,09 triệu USD.
Thị trường xuất khẩu hóa chất 6 tháng đầu năm 2017
ĐVT: USD
 
Thị trường
 
6T/2017
 
6T/2016
+/-(%) 6T/2017 so với cùng kỳ
Tổng kim ngạch 568.554.778 458.789.778 +23,92
Nhật Bản 143.332.412 120.041.413 +19,40
Ấn Độ 101.698.047 84.060.632 +20,98
Trung Quốc 84.814.137 57.504.145 +47,49
Indonesia 22.726.672 3.771.099 +502,65
Hàn Quốc 20.692.001 13.507.604 +53,19
Hoa Kỳ 17.088.266 22.316.565 -23,43
Hà Lan 16.025.715 14.201.841 +12,84
Đài Loan 11.554.049 9.562.788 +20,82
Campuchia 10.141.521 10.136.353 +0,05
Italia 8.205.607 10.796.949 -24,00
Thái Lan 7.468.215 5.772.796 +29,37
Philippines 7.089.684 8.884.836 -20,20
Malaysia 2.888.518 2.099.373 +37,59
Myanmar 1.470.814 1.103.369 +33,30
 
(tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)

Cập nhật: 10/08/2017 4:04:22 CH Lượt xem: 616
Chat trực tuyến